Pogoda ICM Android Weather


Pogoda ICM - Poland forecast app

0.00
Pogoda ICM App

Pogoda ICM

Poland, forecast
4 / of 87 ratings

more

Pogoda ICM Description:

Pogoda ICM to jedyna dostępna na Androida aplikacja dostarczająca dokładne, liczbowe dane pogodowe z serwisu meteo.pl. Koniec z wpatrywaniem się w ekran na rozmyte wykresy! Miej najdokładniejszą w Polsce prognozę pogody na wyciągnięcie ręki.

Aplikacja umożliwia:
• sprawdzenie prognozy pogody w bieżącej lokalizacji (przy użyciu GPS),
• dodanie miasta z gotowej listy i sprawdzanie prognoz dla niego,
• utworzenie estetycznego widgetu na pulpit z wybranym wcześniej miastem,
• czytanie codziennego komentarza synoptyka,
• szerokie możliwości konfiguracyjne.

Wszelkie uwagi proszę kierować na adres: android@janpogocki.pl

Prognoza została udostępniona nieodpłatnie przez serwis meteo.pl prowadzony przez ICM, Uniwersytet Warszawski. Wyniki uzyskano przy użyciu oprogramowania Met Office. Material produced using Met Office Software. Komentarz synoptyka pochodzi z bezpłatnego serwisu meteo.pl, prowadzonego przez ICM, Uniwersytet Warszawski. Weather ICM is only available for Android app providing accurate weather data with numerical service meteo.pl. No more staring at the screen on a blurry charts! Keep in Poland, the most accurate weather forecast at your fingertips.

The application allows:
• check the weather forecast for your current location (using GPS)
• adding a city from a list and checking forecasts for him,
• the creation of aesthetic widget to the desktop with the previously selected city
• reading the daily comment forecaster,
• flexible configuration.

Any comments, please contact the following address: android@janpogocki.pl

The forecast has been made available free of charge by the service meteo.pl conducted by ICM, Warsaw University. The results were obtained using the software the Met Office. Material produced using Met Office Software. Comment forecaster comes with a free service meteo.pl, conducted by ICM, Warsaw University.


Pogoda ICM screenshot for Android
Pogoda ICM screenshot for Android
Pogoda ICM screenshot for Android
Pogoda ICM screenshot for Android
Pogoda ICM screenshot for Android

Pogoda ICM Require:

Require Android 4.1 and up

Share Pogoda ICM:

Download Pogoda ICM for Android