Vremenska Android Weather


Vremenska - forecast satellite webcam Bosnia and Herzegovina app

0.00
Vremenska App

Vremenska

forecast, satellite, webcam, Bosnia and Herzegovina
4 / of 64 ratings

more

Vremenska Description:

Vremenska prognoza za veće gradove Bosne i Hercegovine.

- Meteogram za 10 dana...
- Meteogram za 24 sata...
- Prognoza vremena po satima...
- Webcam slike...
- Satelitske slike BiH i Evrope...
- Meteoalarm...

Aplikaciju možete koristiti i na tablet uređajima.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi aplikacije ili problema sa istom obratite nam se na mail. Weather forecast for major cities of Bosnia and Herzegovina.

- Meteogram for 10 days ...
- Meteogram for 24 hours ...
- Hourly weather forecast ...
- Webcam images ...
- Satellite images BiH and Europe ...
- Meteoalarm ...

The application can be used on tablet devices.

If you have any questions regarding applications or problems with the same contact us by mail.


Vremenska screenshot for Android
Vremenska screenshot for Android
Vremenska screenshot for Android
Vremenska screenshot for Android
Vremenska screenshot for Android
Vremenska screenshot for Android

Vremenska Require:

Require Android 4.4 and up

Share Vremenska:

Download Vremenska for Android