Klart.se - Sverige bästa väder Android Weather


Klart.se - Sverige bästa väder - Sweden forecast app

0.00
Klart.se - Sverige bästa väder App

Klart.se - Sverige bästa väder

Sweden, forecast
4 / of 38 ratings

more

Klart.se - Sverige bästa väder Description:

Vad får du med klart.se:
- snabb och tydlig överblick av vädret
- 14 dagar prognoser
- detaljerad vy för specifikt dygn
- timme för timme vy
- spara favoritplatser

Vi tar gärna emot önskemål om förbättringar på synpunkt@klart.se

Du som accepterat platstjänster avseende Klart.se i din telefon godkänner att Klart.se använder sig av så kallad geo-targeting, vilket innebär attKlart.se löpande samlar in uppgifter om din geografiska position.
Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsom artiklar och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Schibstedkoncernen. Klart.se sparar och kan komma att använda uppgifterna upp till sex (6) månader efter att uppgifterna samlats in.
Genom att du laddar hem, alternativt uppdaterat Klart.se's applikation samtycker du till behandlingen enligt ovan. Om du inte längre vill att Klart.se ska kunna samla in uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster på din mobiltelefon. Du har också möjlighet att, en gång per år, få information om vilken information som finns sparad om dig, genom att kontakta Klart.se personuppgiftsombud.

Personuppgiftsansvarig är Klart.se, organisationsnummer 556842-9665, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm What do you get with klart.se:
- Fast and clear overview of the weather
- 14 days forecast
- Detailed view for specific days
- Hourly view
- Save favorite locations

We welcome requests for improvements on synpunkt@klart.se

You who accepted location services for Klart.se your phone Klart.se approves the use of so-called geo targeting, which means attKlart.se continuously collects data on your geographical location.
The information is used to provide site-adapted information and marketing by mail, telephone or electronic communication, such as SMS or e-mail. The information can also be used in the development of new products and services and to provide you with customized content in our digital services, such as articles and ads that are more relevant to you. The information may be disclosed to other companies within the Schibsted Group. Klart.se saves and may use the data for up to six (6) months after the data was collected.
By downloading, or update Klart.se's application, you consent to the processing described above. If you no longer want to Klart.se be able to collect data on your geographical position, you can at any time turn off location services on your mobile phone. You also have the opportunity to, once a year, get information about what information is stored about you, by contacting Klart.se Privacy Officer.

Privacy Manager is Klart.se, registration number 556842-9665, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm


Klart.se - Sverige bästa väder screenshot for Android
Klart.se - Sverige bästa väder screenshot for Android
Klart.se - Sverige bästa väder screenshot for Android
Klart.se - Sverige bästa väder screenshot for Android
Klart.se - Sverige bästa väder screenshot for Android
Klart.se - Sverige bästa väder screenshot for Android

Klart.se - Sverige bästa väder Require:

Require Android Varies with device

Share Klart.se - Sverige bästa väder:

Download Klart.se - Sverige bästa väder for Android