SMHI Väder Android Weather


SMHI Väder - Sweden forecast local app

0.00
SMHI Väder App

SMHI Väder

Sweden, forecast, local
3 / of 84 ratings

more

SMHI Väder Description:

Genom positionering får du en väderöversikt för platsen du befinner dig på, tillsammans med aktuell varningsinformation.

I appen får du tillgång till
- 10-dygnsprognos för vald ort, både som en översiktlig tabell med dygnsvärden och i en mer detaljerad vy med temperatur, nederbörd, vindstyrka, byvindstyrka samt vindriktning.
- Diagram över de kommande tio dygnen
- Analyserade mätvärden, för vald ort, timme för timme för det senaste dygnet
- Aktuella land- och sjövarningar för Sverige
- Textprognos för området där vald ort ligger, samt för hela Sverige
- Möjlighet att söka prognos för svenska och utländska orter
- Möjlighet att spara orter som favoriter
- Radarbilder som visar nederbörd och blixtar, med möjlighet till animation
- Möjlighet att lägga upp en widget på sin ”hemskärm”, för aktuell prognos över en eller flera valda orter

Väderprognoserna i appen baseras på SMHIs prognosdatabas som uppdateras minst 6 ggr/dygn.

Prognosdatabasen skapas utifrån högupplösta prognosmodeller, vilket gör det möjligt att fånga mer extremer och variationer i det lokala vädret.

För mer information om SMHIs verksamhet, produkter och tjänster besök vår hemsida www.smhi.se.

*** OBS! Användare med äldre version än 1.2 kan inte längre använda sökfunktionen. Genom att uppgradera till senaste versionen så fungerar det igen *** By positioning you get a weather overview for the place you are in, along with the current warning information.

The app gives you access to
- 10-day forecast for the selected city, both as a summary table with daily values, and in a more detailed view of temperature, precipitation, wind speed, and wind direction byvindstyrka.
- Diagram of the next ten days
- Analyzed the readings, for a selected city, hour by hour of the last day
- Current land and Marine Alarm Setup for Sweden
- Text forecast for the area where the selected locality is situated, as well as for the whole of Sweden
- Ability to search the forecast for Swedish and foreign localities
- Ability to save places as favorites
- Radar images showing rainfall and lightning, with the possibility of animation
- Ability to add a widget on their "home screen", the current forecast of one or more selected locations

Weather forecasts in the app based on SMHI forecast database that is updated at least 6 times / day.

Forecast The database created from high-resolution forecast models, which makes it possible to catch more extremes and variations in local weather.

For more information on SMHI's activities, products and services, visit our website www.smhi.se.

*** NOTE: Users with older version than 1.2 can no longer use the search function. By upgrading to the latest version so it works again ***


SMHI Väder screenshot for Android
SMHI Väder screenshot for Android
SMHI Väder screenshot for Android
SMHI Väder screenshot for Android
SMHI Väder screenshot for Android
SMHI Väder screenshot for Android

SMHI Väder Require:

Require Android Varies with device

Share SMHI Väder:

Download SMHI Väder for Android